Wijzigingen in mei 2022

MHB 50-10-5 Reiskosten woon-werkverkeer De tijdelijke maatregelen in verband met Corona zijn geschrapt. Verder wordt een melding weergegeven van het combineren van reiskosten- en thuiswerkvergoeding. MHB 30-30-5 Studiekosten / Informatie [...]

2022-09-09T11:45:57+00:00Updates|

Wijzigingen in april 2022

MHB 20-30-5 Aanstelling / uitgangspunten Voor de premiedifferentiatie WW is een doorklik gemaakt naar de betreffende webpagina van de Belastingdienst, zodat je altijd beschikt over de juiste percentages. De lage [...]

2022-09-09T11:42:33+00:00Updates|

Wijzigingen in februari 2022

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding De bijzondere coronamaatregelen inzake onkostenvergoeding en hoogte van de vrije ruimte zijn weer vervallen. MHB 40-40-50 Gebouwen Er is een nieuwe tekst gemaakt betreffende toegankelijkheid [...]

2022-04-05T12:48:50+00:00Updates|

Wijzigingen in november 2021

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen Een werkgever mag nevenwerkzaamheden niet meer verbieden, tenzij er sprake is van een rechtvaardigingsgrond. MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen De gemaakte kosten van opleidingen die verplicht zijn [...]

2021-12-07T09:53:40+00:00Updates|

Wijzigingen in oktober 2021

MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt De nieuwste arbeidsmarktcijfers van het CBS zijn hier te raadplegen. De arbeidsmarkt wordt steeds krapper. MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen De nieuwe jaarrapportage over de stand van [...]

2021-11-03T08:29:42+00:00Updates|

Wijzigingen in september 2021

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De regeling compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging is uitgesteld tot tenminste medio 2022. PHB 40-10-10 Vakantietoeslag Voor de bepaling van het maandsalaris waarover vakantietoeslag [...]

2021-10-04T13:07:39+00:00Updates|