PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
De overheid heeft een nieuw online platform Leeroverzicht gelanceerd. Dit biedt een overzicht van meer dan 70.000 opleidingen. Ook staat daarin vermeld welke financiële regelingen er zijn om de kosten (gedeeltelijk) te betalen. Toegang is vanuit dit hoofdstuk mogelijk.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
Het percentage van de loonsom dat besteed kan worden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen wordt per 1 januari 2023 (wederom) verhoogd naar 3%. Dit geldt voor de eerste € 400.000,- van de loonsom. Vanaf 1 januari 2024 gaat dit percentage weer omlaag naar 1,92%

MHB 40-30-55 Bijzonder verlof
We hebben een White Paper ontvangen van Visma/Raet met als onderwerp “Wat te doen bij verzoek om betaald ouderschapsverlof”.