MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt
De nieuwste arbeidsmarktcijfers van het CBS zijn hier te raadplegen. De arbeidsmarkt wordt steeds krapper.

MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen
De nieuwe jaarrapportage over de stand van zaken van cao-regelingen in 2020 is nu toegankelijk. Dit is gebaseerd op een steekproef van 98 cao’s. Interessante informatie om je eigen arbeidsvoorwaarden eens tegen het licht te houden. Verder publiceerden we in maart het voorlopig percentage van de cao-verhogingen in 2020. Dat was 3,0%. Het definitieve percentage is nu door het CBS vastgesteld op 2,9%..