MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen
Aankondiging van invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Diverse knelpunten voor het aannemen en ontslaan van personeel worden weggenomen (volgens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). De vermoedelijke datum van ingang is 1 januari 2020.

MHB 20-30-9 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
In artikel 10 van de arbeidsovereenkomst staat een beding opgenomen over nevenwerkzaamheden. De toelichting voor managers is aangepast. Er wordt nu ook verwezen naar het SER rapport “De vele kanten van banen combineren”, dat dit jaar is verschenen.

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De Hoge Raad heeft bevestigd dat bij het einde van het dienstverband op of na de AOW gerechtigde leeftijd geen transitievergoeding hoeft te worden betaald.

MHB 20-50-50 Reorganisatie / Sociaal Plan
Wat zijn de (vergoedings)regels als de arbeidsplaats wijzigt? Het Hof te ‘s-Hertogenbosch heeft zich onlangs over deze kwestie uitgelaten.

PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
Er is een nieuwe webpagina toegevoegd voor informatie over opleidingen en trainingen in Nederland.

MHB 40-5-2 Arbeidsvoorwaarden / Trends / Marktontwikkelingen
De gemiddelde CAO loonsverhoging t/m oktober 2018 voor alle CAO’s bedraagt 2,3%. In dezelfde periode stegen de prijzen met 2,1%. Per saldo resteert dus 0,2%. Over de periode 2010 t/m oktober 2018 was er sprake van een negatieve reële loonontwikkeling van -1,8%.

PHB 40-20-22 AOW
Ook de AOW leeftijd in 2024 is vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden Dit geldt ook voor de jaren 2022 en 2023.