MHB 50-10-5 Reiskosten woon-werkverkeer
De tijdelijke maatregelen in verband met Corona zijn geschrapt. Verder wordt een melding weergegeven van het combineren van reiskosten- en thuiswerkvergoeding.

MHB 30-30-5 Studiekosten / Informatie
Een studiekostenbeding is vanaf 1 augustus 2022 niet meer toegestaan als er sprake is van een wettelijke of bij cao verplichte opleiding. Overgangsrecht ontbreekt. Dat betekent dat dit ook gaat gelden voor studiekostenbedingen die vóór 1 augustus zijn afgesloten.

MHB 40-20-40 Zorgverzekering
Vanaf 1 januari 2023 mag er geen collectiviteitskorting meer worden verleend op de premie van de basis-zorgverzekering. De regeling in het PHB (PHB 40-20-40) is hierop ook aangepast.

MHB 50-10-20 Autoregeling
Organisaties met meer dan 100 werknemers zijn vanaf 2023 verplicht de CO2 uitstoot van het woon-werkverkeer en de zakelijke autoritten van hun werknemers jaarlijks te rapporteren.