PHB 10-30-10 Organisatieschema 
Informatie omtrent de AVG toegevoegd.
PHB 20-10-10 Privacybeleid 
Opgenomen is een voorbeeld van een privacyverklaring. We wijzen erop dat door de vele berichtgevingen inzake de AVG de teksten waarschijnlijk nog wel aangepast worden. Zie daartoe deze rubriek “wijzigingen”.Verder is het protocol melden datalek voor medewerkers aangepast aan de AVG.

MHB 20-10-10 Privacybeleid
Verbeterde informatie over de AVG. Hier tref je een toelichting aan over de verwerking van persoonsgegevens en de zes wettelijke grondslagen hiervoor. Ook tref je informatie aan over de Privacyverklaring, waarvan we een voorbeeld hebben geplaatst in het medewerkersgedeelte van deze regeling.Ook is de Meldplicht Datalekken aangepast. De belangrijkste wijziging is dat alle datalekken gedocumenteerd moeten worden, zodat de AP kan controleren of je aan je meldplicht hebt voldaan.

De hoogte van de boetes is fors aangepast.