MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen 
Vanaf 1 januari 2019 wordt het geboorteverlof voor partners uitgebreid van 2 dagen naar 5 betaalde dagen. Partners kunnen dat verlof meteen opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling.
PHB 40-10-10 Vakantietoeslag 
Sinds 1 januari 2018 hebben werknemers ook recht op vakantiebijslag over overwerkloon. Deze wijziging is in de voorbeeldregeling verwerkt. Ook het Managementhandboek is dienovereenkomstig aangepast.

PHB 40-20-20 Pensioen 
Mededeling van de Rijksoverheid over beter inzicht in het pensioenoverzicht, met daarin diverse scenario’s.
PHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en Mantelzorg)
Toegevoegd is informatie over ouderschapsverlof, dat in een voorkomend geval meegenomen kan worden naar een nieuwe werkgever (of andersom: dat meegenomen is van de vorige werkgever).

MHB 50-10-20 Autoregeling
De aangepaste bijtellingspercentages voor privégebruik van bedrijfsauto’s voor de komende jaren staan vermeld.

PHB 50-20-20 Kinderopvang 
Mededeling over verhoogde bedragen kinderopvangtoeslag, kinderbijslag en kindgebonden budget per 1 januari 2019.