MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen
De stand van zaken inzake de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) sinds de Tweede Kamerbehandeling op 5 februari 2019 staat hier samengevat op een rij.

Per 1 januari 2020 wordt de vrije ruimte in de Werkkostenregeling opgetrokken van 1,2 % naar 1,7% voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon.

Ook per 1 januari 2020 verhuist de vergoeding die de werkgever geeft aan de werknemer voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van een verstrekking in de vrije ruimte naar de lijst vrijstellingen.

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd / Transitievergoeding
Werkgevers die een werknemer ontslaan na twee jaar ziekte krijgen met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 de transitievergoeding gecompenseerd. De uitvoeringsregeling is nu bekend geworden.

PHB 50-20-5 Thuiswerken
In de voorbeeldregeling is een tekst opgenomen waaruit duidelijk blijkt dat de medewerker toegang moet verlenen aan de inspecteur SZW bij een thuiswerkplek-controle op de arbovoorzieningen.

PHB 50-20-20 Kinderopvang
De bedragen van de kinderopvangtoeslag 2019 zijn toegevoegd. Tevens is er een mededeling geplaatst over de (hoge) kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang

MHB 60-10-15 Risico inventarisatie en evaluatie
Het Ministerie van SZ&W heeft aangekondigd dat de boetes bij het niet hebben van een RI&E en een Plan van Aanpak zullen worden verhoogd. De bedragen zijn in de regeling terug te vinden.

PHB 70-10-14 Vrijwilligers
De vrijwilligersvergoeding per uur is in 2019 verhoogd van € 4,50 naar € 5,00 (voor jongeren t/m 21 jaar
€ 2,75). Het maximale maandbedrag is € 170,- en het maximale jaarbedrag is € 1.700,-.