MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen
In de kalender zijn nu opgenomen de voorgenomen wijzigingen inzake uitbreiding van het kraamverlof voor partners. Vanaf 01-01-2019 wordt dit uitgebreid van twee naar vijf dagen en per 1 juli 2020 wordt dit uitgebreid met nog eens extra kraamverlof van vijf weken.

MHB 20-30-13 Externe medewerkers
Het uitstel van de wet “Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties” (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er toch sprake is van een dienstbetrekking, tenzij …….

MHB 40-5-2 Trends / marktontwikkelingen
De nota arbeidsvoorwaardenbeleid 2018 van VNO-NCW en MKB Nederland is via deze regeling te raadplegen.
Verder staat er informatie over de gemiddelde CAO salarisverhoging in 2017 (+ 1,5%). Illustratief om te vermelden is dat de totale CAO-salarisverhogingen minus prijscompensatie vanaf het jaar 2010 min 1,9% bedraagt!

MHB 40-40-50 Gebouwen
(Vrijwillige) afspraken over betere toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een beperking.

PHB 50-20-20 Kinderopvang
De bedragen voor 2018 staan nu vermeld. Tevens is een publicatie opgenomen over wijziging van de financieringssystematiek in 2020.