MHB 20-10-5 Sociaal beleid / Algemeen
De Barometer Culturele Diversiteit van het CBS is nu beschikbaar. Hiermee worden organisaties geholpen om diversiteitsbeleid te voeren dat op feiten is gebaseerd.

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd / Transitievergoeding
Het is sinds 1 juli ook mogelijk om inzetbaarheidskosten gericht op een andere functie binnen de eigen onderneming in mindering te brengen op de transitievergoeding. Verder staan ook de voorwaarden vermeld voor het in mindering brengen van andere kosten op de transitievergoeding.

MHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
Aanvullende informatie over de verplichting die je als werkgever hebt om medewerkers te informeren over scholing, als je gebruik hebt gemaakt van de Corona NOW-2 subsidie.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
Toegevoegd bij “Cafetariamodel” is een Whitepaper van VISMA | raet die de werkwijze en mogelijkheden van het cafetariamodel op een rij zet.

PHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg)
Toegevoegd is een voorbeeldbrief voor het aanvragen van aanvullend geboorteverlof.

MHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg)
Toegevoegd is een voorbeeld bevestigingsbrief voor aanvullend geboorteverlof.

PHB 50-20-5 Thuiswerken
De thuiswerkvergoeding is aangepast aan de door het NIBUD berekende norm van € 2,- per dag.

MHB 50-20-5 Thuiswerken

  • Toegevoegd is CBS informatie over thuiswerken naar beroepsklasse. Zie onderdeel “websites”.
  • Het NIBUD heeft berekend dat de kosten voor thuiswerken voor een medewerker € 2,- per dag zijn. De toelichting is in deze regeling te vinden.

MHB 60-10-7 Preventiemedewerker
Aandacht wordt gegeven aan kennis waarover een preventiemedewerker moet beschikken.

MHB 60-10-12 Ziekteverzuim
Antwoord wordt gegeven op de volgende vragen i.v.m. het coronavirus.
1: Heeft een werknemer in quarantaine door het coronavirus recht op doorbetaling van zijn loon?
2: Als ik mijn kwetsbare medewerker naar huis moet sturen, moet ik dan zijn loon doorbetalen?
3: Mijn medewerker durft uit angst voor het coronavirus niet op kantoor te komen. Moet ik het loon doorbetalen?
4: mensen met klachten als verkoudheid en hoesten moeten thuisblijven van het RIVM. Hebben zij recht op loondoorbetaling?

MHB 60-10-32 Persoonlijke beschermingsmiddelen
Aanwijzingen voor het verplicht dragen van mondkapjes.

MHB 60-10-50 Roken, medicijnen, alcohol en drugs
Per 1 augustus moeten alle onderwijsterreinen rookvrij zijn.

MHB 60-10-70 Ongewenst gedrag
De nieuwe EU richtlijn moet de positie van de klokkenluider versterken. Zie onderdeel “websites”.

MHB 70-10-30 Feestdagengeschenken

Deze pagina is geheel herzien met daarbij de volgende onderwerpen: Kerstpakkettenonderzoek 2017; De fiscale spelregels; Kerstpakketten voor derden zoals uitzendkrachten.