PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
Wijziging 1: Overzicht Cedeo-erkende aanbieders kan nu worden geraadpleegd.

Wijziging 2: Vanaf 1 januari 2022 wordt het voor individuen mogelijk om een opleidingsbudget aan te vragen bij de overheid. Dit vervangt dan de huidige belastingaftrek voor studiekosten. De voorinformatie is nu reeds beschikbaar.

MHB 40-10-10 Vakantietoeslag
Toegevoegd is dat over de transitievergoeding geen vakantietoeslag hoeft te worden betaald.

MHB 40-30-35 Vakantie
In verband met nieuw Europees recht ben je verplicht om medewerkers op tijd (!) en schriftelijk te waarschuwen dat de nog openstaande wettelijke vakantiedagen op tijd moeten worden opgenomen, daar ze anders vervallen zijn. Een belangrijke datum is 1 juli. Dan zijn namelijk de nog openstaande wettelijke vakantiedagen uit het voorgaande kalenderjaar vervallen.